fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mercanlar

Coğrafi Dağılımı: Dünyanın dört bir yanındaki tropik ve alt tropik okyanuslar.
Emaar Akvaryum - Coral Reef
Emaar Akvaryum - Mercanlar

Genelde “denizlerin yağmur ormanları” olarak adlandırılan sığ su mercan kayalıkları, Dünya üzerindeki en çeşitli ekosistemlerden birini oluşturur. Dünyanın okyanus yüzeyinin %0,1’inden azını, Fransa’nın yüzölçümünün yaklaşık yarısını kaplamalarına rağmen tüm deniz canlısı türlerinin en az %25’ine ev sahipliği yaparlar.

Mercan resifleri, kısmen su sıcaklığına yönelik hassasiyetleri nedeniyle hassas ekosistemlerdir. İklim değişikliği, okyanusun asitlenmesi, patlayıcıyla balık avlama, güneş kremi kullanımı, resif kaynaklarının aşırı kullanılması ve kentsel amaçlı ve zirai amaçlı kullanılan sular gibi zararlı arazi kullanımı uygulamaları ve su kirliliği kaynaklı tehdit altındadırlar.

Mercanlar, denizanası ve anemonlarla bağlantılı antik hayvanlardır. Her bir mercan, çoğunlukla ucunda dokunaçlı bir ağız bulunan tek bir mideden oluşan oldukça küçük ve basit bir organizma olan polip olarak bilinmektedir. Benzer özelliklere sahip binlerce polip birlikte yaşamakta ve bir mercan kolonisini oluşturmaktadır.

Resifler, mercan ile yosun arasındaki ilişki nedeniyle sadece güneş ışığının erişebildiği sığ alanlarda oluşur. Symbiodinium olarak da adlandırılan çeşitli türlerdeki mikroskobik boyutlardaki yosunlar, mercanın içinde yaşayarak mercana besin kaynağı olmakta ve mercanın daha hızlı büyümesine yardımcı olmaktadır. Birçok yönden resifleri oluşturan mercanlar, tek bir yerde durmaları ve enerjilerini de güneşten almaları nedeniyle bitki gibi hareket eden hayvanlardır.