fbpx

غواصی

آیا برای رفتن به اعماق دنیای زیر آب آماده اید؟

می توانید به آکواریوم عمار بیایید تا زیستگاه 200 گونه و بیش از 20 هزار موجود را با همراهی غواصان حرفه ای از نزدیک ببینید!